יום שבת, 31 באוקטובר 2015

שירה יצירה תוהו ובוהו

אני רוצה ליצור ולכתוב שירה

רוצה לפתח עלילה

רוצה לקחת כל קורס אפשרי, תחקירי, לרוחב ולאופק

רוצה לאכול כרכים לבוקר

ולחרבן קרעים לעת ליל

להשתמש ביצירה ולהתמשמש עם איזו מילה
לרצות לפתח את העלילה

אני נוסע בזמן בתוך עצמי

מטפטף מצב תודעה אחד למשני

פותח ומרחיב עולמות ועולמי ועולמות ועולמות

מטפס וחולם מטפס וחולם

הולם אותי להיות כזה
העלילה מסתעפת

השיר נגמר, העלילה נמשכת

ההרפקתאה נשפכתכמו שמן על קנוואס

שנשאר

ואני

שט עליו לעת ערב, שט לעת ערבהקיבוע, היצירה והעכשיו!

החיים מקבעים אותי

הצורך שלי בלנוע מתרחב והולך לו

ובמקום להרחיב את המקום הגבוה

אני מתבחבש בנמוך

ואז אני לא זוכר את הגבוה

ונתקע ותקוע
כי מה שאני באמת הוא חידוש

שמי הוא חידוש ויצירה

שמי הוא השראה

שמי הוא בריאה
שמי הוא מוכר

הוא המאכר, המוכר במכולת

הדבר הרגיל והידוע

העממי והקבועואז נזכר שאני לא בריאה

ואני לא תקוע

אני ההוויה, העכשיו

העכשווי והקבועאני מודה על הדברים שאני טרם

ואני מודה גם על הדברים בדיעבד

אני מודה על החיים באופן רטרו אקטיבי

מודה שאני לא לבד